menu

4 veranderingen in het nieuwe ontslagrecht


In de zomer van 2015 gaat in Nederland het een en ander veranderen op het gebied van ontslagrecht. Zo heeft de overheid besloten dat de regels voor WW, flexibele contracten en ontslag in de komende maanden/jaren flink op de schop gaan. De veranderingen voor het ontslagrecht worden al deze zomer ingevoerd. Daarom hebben wij hieronder de 5 belangrijkste veranderingen voor jou uitgelicht.

Werknemer ontvangt vergoeding van de werkgever

In het nieuwe ontslagrecht staat dat werknemers die minstens twee jaar voor de werkgever hebben gewerkt recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding wordt – in tegenstelling tot voorheen – per dienstjaar opgebouwd.

Elk dienstjaar dat de werknemer langer dan twee jaar in dienst was, is goed voor 1/3 van het maandsalaris op het moment van ontslag. Elk jaar dat je als werknemer langer dan 10 jaar in dienst bent geweest krijg je een vergoeding van 50% van je maandsalaris. De vergoeding kan maximaal oplopen tot 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is.

vergoeding werkgever ontslag

Kosten voor scholing worden niet vergoed

Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor scholing van de werknemer tijdens het dienstverband worden deze afgetrokken in de berekening van de ontslagvergoeding.

Veel werkgevers investeren in scholen of cursussen van de werknemers. Deze kosten kunnen vaak hoog oplopen en een van de doelen van de veranderingen vanuit de overheid is om onzeker werk tegen te gaan en zekerheid te bieden bij het regelen van arbeidscontracten.

Werknemers hoeven nu dus niet meer bang te zijn om investeringen in scholing nog eens terug te moeten betalen bij de ontslagvergoeding.

Een duidelijkere ontslagroute

Er zijn een aantal verschillende redenen waardoor iemand ontslagen kan worden. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het duidelijk is welke instantie verantwoordelijk is voor het soort ontslag.

Ernstige en verwijtbare fouten vanuit de werkgever omtrent het ontslag worden afgehandeld door de kantonrechter. Deze kan er dan voor kiezen om een aanvullende vergoeding toe te kennen of de vergoeding juist te verlagen. Als er ontslag plaatsvindt vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte wordt de zaak afgehandeld door het UWV.

Werknemers kunnen in beroep gaan

rechtsbijstandverzekering

Een belangrijke verandering in het nieuwe ontslagrecht is dat werknemers nu in beroep kunnen gaan tegen de uitspraak van het UWV of de kantonrechter, terwijl deze voorheen nog onherroepelijk waren.

Veel werknemers hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering. Dit houdt in dat eventuele kosten die worden gemaakt bij een juridisch proces voor een groot deel worden vergoed en dat de werknemer juristen en advocaten tot zijn of haar beschikking heeft in het geval van een juridisch conflict omtrent ontslag.

Omdat het voor veel werknemers dus voordelig wordt om een ontslag aan te vechten zal dit naar verwachting dan ook steeds vaker gebeuren. Het feit dat veel mensen een rechtsbijstandverzekering hebben zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in dat werkgevers eerder een dure schikking zullen treffen in plaats van een juridisch conflict aan te gaan waarvan de kosten nog veel hoger op kunnen lopen.

Leave your reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Go to top